ขั้นตอนการติดตั้ง appserv

สิงหาคม 26 | Posted by mweblib | แหล่งความรู้

วิธีการติดตั้ง appserv-win32-2.5.9

1. double click ที่ไฟล์  appserv-win32-2.5.9 จะแสดงหน้าต่าง

2. กด Next จากนั้น กดปุ่ม I agree จากนั้น กด Next จะแสดงหน้าต่าง

3. กด Next จากนั้น พิมพ์   localhost ในช่อง Server Name จากนั้นพิมพ์ Email Address ของท่าน ในช่อง Administrator’s Email Address จากนั้นกดปุ่ม Next

4. จะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่าง จากนั้น บันทึกรหัสผ่าน  ในที่นี้จะใส่รหัสผ่าน password ในช่อง enter root password และ  re-enter root password

5. ระบบจะถูกติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม finish

6. จากนั้น Copy file  php.ini  ไปไว้ที่    C:\WINDOWS

Comments are closed.