เปิดอบรมการใช้งาน โปรแกรมห้องสมุดทหาร เวอร์ชั่น ๓ ให้กองทัพบก

พฤษภาคม 14 | Posted by mweblib | ข่าวสารห้องสมุดทหาร

สปท. เปิดการอบรมการใช้งานระบบงานห้องสมุดทหาร เวอร์ชั่น ๓ ให้กับหน่วยงานของ กองทัพบก จำนวน ๒๗ หน่วย รวมกำลังพล ๔๖ นาย ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐- ๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร  กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๗ แจ้งวัฒนะ

Comments are closed.