การสืบค้นทรัพยากรร่วม

พฤษภาคม 14 | Posted by mweblib | ระบบสืบค้นทรัพยากรร่วม

การสืบค้นทรัพยากรร่วม โดยใช้ web service ในการค้นหา ข้อมูลภายในของห้องสมุดทหารเท่านั้น

http://202.183.235.14/websearch/SearchPage.php

Comments are closed.