Download

ขณะนี้กำลังปรับปรุง รายละเอียดไฟล์ ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๖ – ๒๘ พ.ย. ๕๖ กรุณาตรวจสอบไฟล์ล่าสุด

ไฟล์ที่ ใช้สำหรับ ห้องสมุดทหาร เวอร์ชั่น 3

การติดตั้ง กรณีที่ท่านดาวน์โหลดโปรแกรมด้านบน กรุณาแตกไฟล์ด้วยโปรแกรมบีบอัดไฟล์ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง ไฟล์ php.ini

๑. กรุณาแตกไฟล์ด้วยโปรแกรมบีบอัดไฟล์ก่อนทำการติดตั้ง

๒. กรุณาสร้าง โฟลเดอร์ temp ไว้ที่ c:\  โดยเปิดไดรฟ์ c: แล้ว คลิกขวา เลือก new -> folder -> จากนั้น ใส่ชื่อโฟลเดอร์  temp

๓. copy ไฟล์ php.ini ไปไว้ที่ c:\windows โดยคลิกขวาที่ไฟล์  php.ini (ที่คลายการบีบอัดออกมาแล้ว) เลือก copy จากนั้น ไปเปิดโฟล์เดอร์ c:\windows คลิกขวา เลือก Paste

————————————————————————–

เป็นหน้าจอเพิ่มเติมโดยติดตั้งเพื่อแยกหน้าจอค้นหาข้อมูลออกมา ให้สมาชิกเข้ามาใช้สำหรับค้นหาทรัพยากรได้สะดวกมากขึ้น

หมายเหตุ  หากพบปัญหาในการติดตั้ง กรุณาโทรประสาน แผนกโปรแกรม กองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร โทร. 02-5756630 หรือ โทร.ทหาร 5712712 แจ้งเรื่อง ขอคำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดทหาร หรือ แจ้งในเว็บเพจ กองพัฒนาระบบงาน หัวข้อ แจ้งปัญหาการใช้งาน Mil-Lib

Comments are closed.